SAT-On l'ajudarà a gestionar totes les seves Ordres de Treball (OT) amb la màxima agilitat, assignant-les on-line al tècnic que haurà de realitzar l'assistència.

Podrà assignar els temps de treball de cada operari que hagi intervingut, assignar materials utilitzats en el servei, assignar desplaçaments i recollir la signatura del client a la finalització del mateix.

També podrà imprimir l'albarà o la factura corresponent a la OT.