Maximitzi la productivitat del seu equip comercial amb una aplicació que permetrà als seus comercials gestionar eficaçment totes les seves visites. Tablet Order inclou el catàleg de productes, l'apartat de promocions i la generació de comandes. També permet realitzar el rapport de visita des de la app.